เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง สถานทูตไทย ชี้แจง ขั้นตอนเข้าประเทศอังกฤษ หลังอังฤษปรับมาตรการ

เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง สถานทูตไทย ชี้แจง ขั้นตอนเข้าประเทศอังกฤษ หลังอังฤษปรับมาตรการ

เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง สถานทูตไทยในอังกฤษ ไขข้อใจถึง ขั้นตอนเข้าประเทศอังกฤษ หลังจากที่รัฐบาลอังกฤษถอนชื่อประเทศไทยออกจากกลุ่มประเทศสีแดง สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กชี้แจง เกี่ยวกับขั้นตอนและมาตรการในการเดินทางเข้าอังกฤษจากประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคมเป็นต้นไป หลังจากที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลอังกฤษ ประกาศถอดประเทศไทยออกจากกลุ่มประเทศสีแดง ทำให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศอังกฤษ ไม่จำเป็นต้องกักตัว หากได้รับวัคซีนครบสองเข็มแล้ว

โดยข้อความระบุว่า “1. การเตรียมตัวก่อนเดินทางจากประเทศไทยเข้าสหราชอาณาจักร

ตอบ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ทุกคนที่เดินทางมาจากประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตัว ดังนี้

-ตรวจสอบวีซ่าให้เรียบร้อย

-ตรียม Vaccine Passport หรือ เอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนของทางราชการ

หากเป็นผู้ได้รับวัคซีนในสหราชอาณาจักร ขอให้ดาวน์โหลด NHS Vaccine Certificate จาก NHS Application หรือถ้าฉีดวัคซีนจากประเทศอื่นขอให้เป็นเอกสารที่ยืนยันการฉีดวัคซีนที่เป็นของทางการประเทศนั้น

-จองการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และชำระค่าตรวจล่วงหน้าให้เรียบร้อยก่อนเดินทางเข้า

สหราชอาณาจักร www.gov.uk/find-travel-test-provider

(ต้องจองก่อนออกเดินทาง เนื่องจากต้องระบูเลขที่อ้างอิงการจองใน Passenger Locator Form)

-กรอก Passenger Locator Form ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย

-กรณีผู้เดินทางเป็นผู้รับวัคซีนไม้ครบโดส หรือยังไม่ได้รับวัคซีน ขอให้ผู้เดินทางตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางไปสหราชอาณาจักร

(ลักษณะการรับวัคซีนไม่ครบโดสเป็นไปตามข้อ 2.1)

2. มาตรการกักตัวเมื่อเดินทางถึงสหราชอานาจักรจากประเทศไทย

ตอบ มาตรการกักตัวแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม

2.1ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง (สามารถเดินทางได้ในวันที่ 15)

โดยต้องเป็นวัคซีนที่สหราชอาณาจักรให้การรับรอง 4 ชนิด คือ

(1) Oxford/Astra Zeneca (รวมถึง AstraZeneca ที่ผลิตโดย Siam Bioscience)

(2) Pfizer BioNTech (3) Moderna (รวมถึง Moderna Takeda) (4) Janssen

สหราชอาณาจักรให้การรับรองการฉีดวัคซีนแบบผสม เฉพาะการฉีดผสมกันระหว่างวัคซีน 4 ชนิดข้างต้นเท่านั้น เช่น Moderna + AstraZeneca ถือว่าฉีดครบโดส เป็นต้น

ดังนั้น หากฉีด Sinovac หรือ Sinopharm ผสมกับชนิดใดชนิดหนึ่งข้างต้น

อาทิ Sinovac + AstraZeneca ยังถือว่าได้รับวัคซีนไม่ครบโดส

-ไม่ต้องกักตัว

-จองการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันที่ 2 ที่เดินทางถึงสหราชอาณาจักร 

2.2. ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือ ได้รับไม่ครบโดส หรือ ได้รับวัคซีนชนิดที่ไม่ได้รับการรองรับจากทางการสหราชอาณาจักร ตามข้อ 2.1

-ต้องกักตัวในที่พัก อาทิ บ้านพัก หอพักนักศึกษา หรือโรงแรมที่จองไว้ด้วยตนเอง

(ไม่เกี่ยวกับ managed quarantine hotel) เป็นเวลา 10 วัน

หากผลตรวจเป็นลบสามารถออกจากที่กักตัวและขอความร่วมมือให้ตรวจโควิด อีกครั้งในวันที่ 8 แม้ว่าจะออกจากการกักตัวแล้ว เนื่องจากเป็นมาตรการบังคับของทางการสหราชอาณาจักร

SCB ประกาศขยายเวลาให้บริการสาขาห้างสรรพสินค้า ถึง 6 โมง เริ่ม 11 ต.ค.

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ได้ทำการประกาศถึงการขยายเวลาให้บริการภายในสาขา ห้างสรรพสินค้า ถึง 18.00 น. เริ่มตั้งแต่ 11 ต.ค. เป็นต้นไป เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ทางธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ประกาศแจ้งถึงการขยายระยะเวลาให้บริการภายในธนาคารสาขาประจำห้างสรรพสินค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ทั่วประเทศ เป็นถึง 18.00 น. หรือ 6 โมงเย็น โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ธนาคารไทยพาณิชย์ ขอแจ้งขยายเวลาให้บริการสาขาในห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ทั่วประเทศ โดยเปลี่ยนเวลาให้บริการจากเดิม ปิดทำการเวลา 17.00 น.ขยายเวลาเป็น ปิดทำการเวลา 18.00 น. มีผลวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีดังกล่าว และคดีถึงที่สุดแล้ว โดยศาลพิพากษาว่า นายชินฯ เป็นฝ่ายผิดสัญญาฯ และนายชินฯ ต้องลงประกาศบันทึกฯ ในเว็บไซต์โอเคเนชั่นภายใน 30 วันนับแต่ได้รับคำบังคับต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 8 เดือน 26 วัน นายชินฯ ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 80,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่บริษัทฯ ด้วย เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง